3.srpna 2020

 

Různé metodologie pracují s různými statickými seznamy rizik, na která je v projektu nutné brát v ohled.

 

Při řízení projektu preferuji provádění analýzy rizik podle jednotného postupu, nicméně vždy adekvátně situaci a prostředkům.

 

Dobrý analýzy rizik se dá udělat pomocí počítače a sofistikované metody stejně tak dobře (s různou mírou přesnosti) , jako v parku na lavičce s tužkou, papírem a tvrdými deskami.

 

V analýze rizik hrají důležitou roli cit a zkušenost projekt manažera, který ji provádí. Do subjektivního vnímání rizik významně zasahují naše osobnostní charakteristiky a proto je dobré pracovat týmově, postupovat podle metodiky (která pomáhá eliminovat subjektivní náhled situace) a ověřovat si výstupy analýzy rizik diskusí s širším týmem projektu.

 

Analýza rizik je v kombinaci s metodou nejslabšího článku výborným vodítkem, pomocí kterého se pmko zorientuje v téměř jakékoliv situaci na projektu.

 

 • Jednozančná identifikace rizika
 • Kdo riziko idnetifikoval
 • Datum zjištění
 • Popis rizika
 • Kategorizace rizika
 • Dopad
 • Pravděpodobnost
 • (Souhrnný ukazatel rizika = dopad x pravděpodobnost)
 • Blízkost v čase
 • Opatření
 • Vlastník (ten kdo riziko dále sleduje)
 • Datum poslední kontroly rizika
 • Stav rizika