3.srpna 2020

 

Reporting v projektu není samoúčelné vyplňování tabulek a papírů. I PM junior rychle zjistí, že ve struktuře reportů je jsou zakleté dvě zásadní věci.

 

Reporty obsahují strukturu, skrze kterou se na projekt dívají nadřízení, top manažeři. Je to jejich způsob vidění světa. Jazyk, ve kterém se dá o projektu snadno komunikovat.

 

Za tento typ reportu považuji status report a jemu podobné reporty.

 

Reporty v sobě obsahuji korekční a samořídící mechnismy, které pmku umožňují se zorientovat v situaci a řešit ji.

 

S takto orientovaným reportem jsem se setkal pod názvem týdenní report (weekly report).

 

Historie reportů ve stejné struktuře umožní velmi rychlou orientaci komukoliv, kdo se v projektu objeví nově případně velmi dobře odráží situaci v projektu například pro auditora.  :)