3.srpna 2020

 

V prostředí, kde probíhá několik projektů, které sdílejí cílové procesní prostředí a zdroje, je nutné provádět intenzivní program / portfolio management.

 

PM Office má mj. za úkol zajišťovat program / portfolio managementu tak, aby nedocházelo ke vzájemným kolizím cílů a nároků na zdroje.

 

PM Office je odpovědný za koordinaci aktivit jednotlivých PMek v rámci programu.

 

Mým působením vznikne PM Office, dostane se mu jasného vymezení působnosti, bude začleněn do organizační struktury a pracovních postupů. Jsem schopen se podílet na výběru vhodných pracovníků a obsazení jednotlivých rolí PM Office. Vytvořím metodické podklady (popisy pracovních postupů) a zajistím jejich proškolení a distribuci ve společnosti.