3.srpna 2020

 

 

Popis projektu

Objektivně ověřitelné ukazatele

Způsob ověření

Předpoklady a Rizika

Cíle (co)

 

 

 

 

Účel (Důvody)

 

 

 

 

Konkrétní výstupy (jak, čím)

 

 

 

 

Klíčové činnosti (co se musí stát, aby byl výstup)

 

 

 

 

 

Metoda logického rámce je výborným vodítkem při setupu projektu.

 

Pracuje s některými výstupy z Business case a vytváří logickou strukturu vysvětlující co je nutné dosáhnout, proč a jak.

 

Zároveň obsahuje kontrolní mechanismy, které pomáhají ověřovat správnost předchozí definice pomocí nastavení způsobu ověření a nastavení parametrů ověření.

 

Třešničkou na dortu je definice předpokladů a rizik pro každou část logického rámce.