3.srpna 2020

 

Oba pojmy patří do metod řízení projektu a popisují sekvenci aktivit projektu vedoucí k dosažení cíle v nejkratším možném čase.

 

Pmko pracuje v projektovém řízení s kritickou cestou tak, aby ji neprodlužoval, případně zkracoval, v každém případě by ji měl mít denně v hledáčku pozornosti.

 

Metoda kritického řetězu je zajímavá tím, že do technicistní metody řízení projektu zapracovává lidský faktor a vytváří si rezervy na jeho eliminaci, aktivně s lidským faktorem pracuje a zužitkovává pozitivní výsledky ve prospěch projektu.