3.srpna 2020

 

Business case je z pohledu metodologií základním kamenem startování projektu, který nese úhelnou logiku projektu po celou jeho dobu a který ospravedlňuje existenci projektu a jeho základní parametry.

 

Pokud budete hledat, narazíte na více osvědčených vzorů Business case, společné mají nejméně tyto prvky:

 

  • Popis záměru projektu.
  • Důvody, proč jsou výstupy projektu nutné.
  • Možnosti dosažení výstupů (vždy je nutné počítat s variantou "do nothink", podle které se poměřují všechny ostatní.
  • Očekávané přínosy.
  • Rizika.
  • Náklady a časový režim (zde je prostor pro TCO 5 - x).
  • Investiční odhad (doplnění TCO 5 - x).
  • Vyhodnocení možností (například pomocí analýzy senzitivity).

 

Dobře zpracovaný business case je pro projektového manažera pokladem a zároveň orientačním bodem, který mu ukazuje, že pracuje na projektu, který byl správně iniciován.

 

Nikdy není pozdě požadovat vytvoření business case, pokud neexistuje. Po každé zásadní změně v projektu je dobré si business case znovu prostudovat a ověřit si, že jeho předpoklady stále platí.