3.srpna 2020

 

Kvalitu v projektu vnímám ve dvou základních rovinách:

 

První rovina kvality v projektu definuje způsob, jakým probíhá řízení projektu a dílčí projektové aktivity. Tuto kvalitu ovlivňuje míra nasazení a využití metodik, společných postupů a dobrých praktik projektového řízení. V této rovině se definuje, jak se  mají provádět dílčí úkony projektového řízení, například zápisy z jednání a jejich distribuce, WBS, analýza rizik apod. V první rovině kvality důvěřuji metodikám.

 

Druhá rovina kvality v projektu odráží způsob definování a parametry kvality cíle projektu.

  

V druhé rovině je mi blízký přístup metodologie PRINCE2, která vychází z produktové definice cíle projektu (je potřeba dosáhnout nějaký produkt, který je někým přijímán (užíván) a tím pádem má příslušné kvalitativní parametry) a z předpokladu, že plán kvality je nutné vždy znovu vytvořit na míru pro daný projekt. Definice kvalitativních parametrů je tedy vždy součástí projektu.

 

Viz dále v části QA v ICT projektech uvádím, že za nejlepší způsob definice funkčnosti IS považuji definici pomocí procesu a popisu, jak IS podporuje konkrétní proces či pracovní postup.

 

Tento postoj se v projektech vždy snažím uplatňovat a k definici kvality daného projektu se vždy stavět otevřeně a s vědomím, že kvalita dosažení cíle je vždy hlavním prvkem projektu.