3.srpna 2020

 

Pro své zákazníky zajistím strukturovaný team-buildingový program (projektový boot-camp) formou týdenní plavby na plachetní charterové jachtě (min 6 osob, max 10 - 12 osob, podle typu lodi).

 

Svojí osobou zajišťuji organizační a plavební část. Odborný program zajišťuji ve spolupráci s vhodnými lektory, profesionálními kouči a trenéry.

 

 

Tato forma stmelení projektového týmu je vhodná zejména pro strategické projekty, kde sponzor potřebuje získat rychle jasnou představu o kvalitě týmu nebo dosáhnout například stmelení nového užšího vedení ve společnosti.

 

Plavba probíhá v Chorvatských pobřežních vodách (3-5 mil), loď každý večer kotví v jiné maríně (komfortní zázemí srovnatelně s velmi dobře vybaveným kempem), posádka spí na lodi (útulné kajuty) a stravuje se kombinovaně (snídaně  - svačina - oběd v centrální kajutě na lodi, večeře v přístavu).

 

Osou plavby je základní praktický výcvik pro plavbu na plachetní lodi, členové týmu se rovným dílem zúčastňují v běžných denních aktivitách, připravují si jídlo, pod vedením skippera ovládají loď, pracují s plachtami, přistávají, kotví atp. Jednotliví členové týmu se učí dílčí znalosti - navazování spojení, práce s plachtami, navigace atp. a v týmu je potom uplatňují.

 

Doplňujícím programem plavby je práce na sebeuvědomění osobních a profesních kvalit. Při plavbě se velmi přirozeně odhalují silné a slabé stránky každého jednotlivce, jeho schopnosti a jeho role v týmu.

 

Uzavřená společnost na lodi je také vynikajícím místem pro zpracování vizí a strategií, pro rozpracování iniciační fáze projektu a přípravu základních dokumentů projektu (rozpracování Zakládací listiny projektu, příprava Business case, WBS projektu, Riziková analýza projektu atp.)

 

 

Konkrétní obsah projektového boot-campu na jachtě je vždy sestaven podle konkrétních požadavků a okolností zákazníka.

 

Tento typ plavby je stejně bezpečný jako běžný pobyt v penziónu s outdoorovým programem, efekt pro stmelení týmu je však nesrovnatelně vyšší. Prostředí je relativně uzavřené a vhodné pro práci, přesto dynamické a významně přispívá k obnově sil a stmelení týmu.

 

 

Plavební prostředí v chorvatských vodách je ve vybraných měsících (polovina dubna až září) bezpečné a přesto vhodné pro sportovní nebo rekreační jachting spojený s dalšími aktivitami.

 

Samozřejmostí je, že tento program mohu provést v cizím jazyce pro smíšený mezinárodní tým.

 

Zkušenosti a plavby:

Plavby, kterých jsem se zúčastnil jako člen posádky

  • Plavba Chorvatsko 2000 -  týdenní rekreační plavba, kapitán Jiří Sekyra.
  • Plavba Chorvatsko 2002 -  týdenní rekreační plavba, kapitán Jiří Sekyra.
  • Plavba Awakedness Chorvatsko 2004 - sebepoznávací trénink, týdenní rekreační plavba, kapitán Libor Holšán.
  • Plavba příprava na kapitánské zkoušky 2005 - příprava na kapitánské zkoušky, kapitán Libor Holšán. Program - praktický trénink, týdenní rekreační plavba.

Plavby, které jsem organizoval a vedl v roli kapitána:

  • Plavba Chorvatsko 2006 - týdenní rekreační plavba.
  • Plavba Chorvatsko 2007 - týdenní rekreační plavba.
  • Plavba Chorvatsko 2010 - týdenní plavba s teambuildingovým programem (ve spolupráci s agenturou VEVA a firmou Klanečná, s.r.o.)