3.srpna 2020

 

Na základě požadavků svých zákazníků mohu vstoupit do projektu formou projektového mentoringu, projektového koučinku nebo sparing partnerstvím. Obsahově se tyto aktivity zásadně liší, cíl je stejný.

 

 

Cílem níže popsaných aktivit je aktivní podpora vedoucího projektu na konkrétním projektu / projektech směrem k úspěšnému dosažení cílů projektu.

 

Všechny způsoby podpory v projektovém řízení jsou vysoce sofistikovaná a extrémně důvěrná služba. V podpoře využívám svých znalostí a zkušensotí z oblasti emoční psychologie a inteligence a při podpoře zohledňuji konkrétní osobnostní chrakteristiky podporovaného projekt manažera.

 

Projektový mentoring:

Vhodný zejména pro juniorní projektové manažery, kdy jako senior projekt manažer jednou nebo vícekrát v týdnu konzultuji s vedoucím projektu aktivity právě probíhající na projektu a radím mu, jak tyto aktivity řídit.

 

Podstatou služby je mentorování - rada co, jak, kdy, proč.

 

 

Projektový koučink:

Pro seniorního projektového manažera, pro manažera projektové kanceláře nebo podobně zaměřenou roli nabízím službu založenou na technikách koučování. Cílem není projektového manažera odborně poučovat, ale pomoci mu otevírat nové pohledy a nová řešení v aktivitách projektového řízení.

 

Podstatou služby je vytvářet klientovi vnitřní mentální prostor a prostředí pro rychlejší a přesnější poznávání situace a rozhodování. Kouč nerozhoduje za klienta, nepodsouvá mu názory.

 

 

Projektový sparing partner:

Představte si následující situaci. Jste projektový manažer na důležitém projektu (případně vrcholový manažer) a potřebujete se připravit na klíčové jednání. Nevíte jak budou ostatní účastníci jednání reagovat na vaše návrhy. Vaše okolí je buď zaujaté nebo nedůvěryhodné, nemáte s kým záležitost probrat. Sjednáte si rychlou schůzku s externím sparing partnerem. S nezávislým a nezúčastněným sparing partnerem si celé jednání projedete, vlastně předehrajete. Sparing partner Vám dává zpětnou vazbu, udržuje strukturu rozhodování, pomáhá vyhledávat postoje, hledá argumentaci, zvětšuje Váš náhled na celou situaci.

 

Podstatou služby je podpora v rozhodování a aktivní příprava pro klíčové okamžiky řízení projektu.