3.srpna 2020

 

  Výstup většiny ICT projektů je přímo navázán na procesní struktury obchodních nebo výrobních procesů ve společnostech.

   

  Při definici požadavků na ICT projekt se procesní pohled často ( a chybně) pomíjí.

   

  Přitom některé techniky mapování a optimalizace procesů přímo vybízejí k tomu být využity při definici požadavků na cíle ICT projektů. Bohužel se ale velmi často neřízeně míchá optimalizace procesu "an sich" a optimalizace na základě nasazení IS. V projektu se potom konzultanti a analytici točí v kruhu, kdy se snaží zároveň optimalizovat proces a zároveň nasadit IS.

   

  Definici cíle projektu a podklady pro plán kvality projektu zakládám na procesním modelu podle metodologie SIPOC (SIX SIGMA).

   

  Stručný náčrt postupu:

  Procesní analýza stávajícího stavu  

 1. SIPOC analýza procesů do poslední úrovně nad pracovní postup (časy procesu měřitelné - naměřené v jednotkách a desítkách minut). 
 2. Procesy mají úplně popsané vstupy a výstupy, vlastníky i pracovní postupy.
 3. Jednotlivé procesy jsou označeny / ohodnoceny škálou z pohledu tvorby hodnoty / nebo podílem na celkovém efektu.
 4. (Jednotlivé procesy jsou označeny z pohledu zbytnosti.)
 5. ABC analýza procesů:
  • Procesní pyramida je ohodnocená časy (maximální / minimální).
  • Procesní pyramida je ohodnocená počtem pracovníků (respektive přepočteným počtem pracovníků).
  • Procesní pyramida je ohodnocená náklady (přímé náklady dle účetnictví, rozpad nepřímých nákladů procentem do procesů).
 6. Analýza optimalizace
  • Hrubé zhodnocení aktuální míry optimalizace procesů (v detailu na jednotlivý dílčí proces).
  • Analýza potenciálních efektů z prosté optimalizace procesu.
  • Analýza potenciální efektů optimalizace cestou nasazení IS.
 7.  

  Návrh procesní optimalizace  (Optimalizace = snížení nákladů, zvýšení tvorby hodnoty / výkonu, respektive obojí).

 8. Návrh procesní optimalizace prosté.
  • Návrhy ke snížení nákladů
  • Návrhy ke zvýšení hodnoty / výkonu.
 9. Návrh procesní optimalizace na cestou nasazení IS.
  • Návrhy ke snížení nákladů
  • Návrhy ke zvýšení hodnoty / výkonu.
 10. Analýza celkového návrhu optimalizace, výpočet celkového efektu.
 11.  

  Ohodnocení budoucích efektů z optimalizace (prosté, cestou nasazení IS)

 12. Nastavení základních efektů, vytvoření vazby mezi cíli optimalizace a body hrubého plánu kvality projektu, měřitelný efekt z optimalizace na základě nasazení IS jako akceptační kritérium.
 13. Nastavení priorit do projektu (plán reprocessingu, plán implementace ERP).
 14. Nastavení vzájemných vazeb projektu reprocesingu a projektu implementace.
 15.  

  Příprava výběrového řízení ERP

 16. Vytvoření zadávací dokumentace pro implementaci IS na základě procesního modelu s popisem požadované funkčnosti.
 17. Vyhodnocení plánu implementace (optimalizace procesů) dodavateli.
 18. Předběžné vyhodnocení výběrového řízení na základě splnění požadavků na optimalizaci.
 19.