3.srpna 2020

 

Do portfolia činností, které realizuji, patří mimo jiné i facilitace složitých projektových jednání, mediaci konfliktních situací na projektu a důležitých analytických nebo smluvních jednání.

 

Před jednáním se setkávám s oběma stranami a hledám styčné body a společné hodnoty a postoje, pomocí kterých dokážu jednání uřídit v mezích, které vyhovují oběma / všem stranám.

 

Mým cílem při facilitaci a mediaci je to, aby byly jasně pojmenována východiska jednání, aby jednání probíhala korektně, aby se předcházelo zbytečným "osobním" postojům a výrokům a nevznikaly situace, které jsou pro zúčastněné strany bez východiska.

 

Pokud je podstatou problému skrytý konflikt, pojmenovávám ho a podporuji tak jeho kostruktivní vyřešení.

 

Podstatným výstupem mého působení je to, že přijaté dohody a závěry z jednání jsou WIN WIN, realistické, jasně formulované, zapsané a signované všemi přítomnými.

 

Nástroje, které ve facilitaci volím, závisí vždy na konkrétním okamžiku a situaci, vždy to jsou jasně deklarované a vůči všem stranám korektní postupy.