3.srpna 2020

 

V rámci svého působení jsem schopen provést různé audity týkající se projektů. Přidanou hodnotou auditu je nezávislý pohled, odhalení skrytých rizik, možnost vytrhnout se ze zaběhaných stereotypů hodnocení.

Audit projektu. Výstupem této aktivity je nezavislý status report projektu, nezávislá risk analýza, posouzení potenciálu dosažení naplánované kvality, posouzení reálnosti harmonogramu a rozpočtu. Vzorový výstup příležitostně přiložím. Součástí auditu jsou doporučení a návrh opatření.

Audit projektového manažera. Pro sponzora nebo vlastního projetkového manažera jsem schopen provést audit projektových kvalit projektového manažera. Vždy pouze s jeho osobním souhlasem. Součástí auditu mohou být návrhy a doporučení.

Audit jakosti procesů projektové kanceláře. Výstupem je auditorská zpráva procesů projektové kanceláře, včetně sekce doporučení a návrh optimalizace.

Audit projektového portfolia. Na základě požadaků jsem schopen provést audit celého portfolia projektů. Zpráva vychází z dílčích zpráv jednotlivých projektů a je obohacena o návrh a doporučení optimalizace projektového portfolia.

Projektový dozor. Jedná se o analogii Stavebního dozoru. Jde de facto o audit a řízení jakosti, které neprobíhá expost, ale průběžně při projektu.

Posouzení zadávací dokumentace (respektive technické specifikace) veřejné zakázky nebo ICT projektu.