3.srpna 2020

 

  V následujícím textu shrnuji svoje osobní zkušenosti z ICT projektů.

   

   

  Pro projekty v IS/IT považuji za charakteristické následující faktory:

   

 1. Krátká tradice, nízké zaužívání technologických a profesních standardů, mizerně odvedené řemeslo. Teprve začínáme mít odborníky, kteří se profesí ICT zabývají celý svůj život.

 

 1. Zlatokopectví. ICT s sebou nese "imidž" velmi komplikovaného oboru, který je nutné řádně zaplatit. Do ICT projektu se dá schovat velmi mnoho "nejasných" položek a projekty jsou mezi sebou objektivně nesrovnatelné. Tato vlastnost ICT projektu je masivně zneužívána.

 

 1. Přehnaná očekávání uživatelů vybičovaná marketingem dodavatelských firem. Uživatelé zapomínají také na jiné formy zlepšování procesů.

 

 1. Limitace lidským činitelem. Limitujícím faktorem rozvoje ICT není počet transistorů na cm čtvereční, ale schopnost lidí (biologického druhu) inteligentně uchopit, komunikovat s počítači a využívat jejich služby. (Provokativní otázka: jsou opravdu počítače tak důležité pro lepší život a práci člověka ? Potřebovali staří egypťané a pan Eifell počítače k tomu, aby stvořili stavební a konstrukční díla, nad kterými žasneme dodnes ?)
 2.  

 3. Relativní zbytnost ICT služeb a snadná zasažitelnost sekáním nákladů. V krizi byly tyto náklady osekány jako první. 
 4.  

 5. Personální a osobnostní stiuace v IT. Rychlý rozvoj ICT přinesl poměrně úzkou specializaci, v ICT  se extrémně projevuje takzvaná fach-idiocie a znalostně podmíněné komunikační bariéry.
 6.  

 7. Velká část projektů má špatně definovaný rozsah a cíle. V rámci jedné investiční akce se zadavatel snaží realizovat co největší projektové celky a vznikají opravdu nesmyslně „velká sousta" .
 8.  

 9. Projekty ICT se vyznačují ostrou závislostí na vysoce kvalifikovaných lidských zdrojích. SW aplikace není produkt jako cihla, na její „položení“ je potřeba velmi drahý specialista.
 10.  

 11. Investice ICT projektů často ovlivňují jiné než ekonomické faktory. Mezi parametry rozhodování o projektu často chybí ekonomicky pojatá návratnost investice. Metoda Business case není využívána, případně "čísla" jsou spočítaná tak, aby vyšla.
 12.  

 13. Ryba páchne od hlavy. Sponozoři a decision makers často nemají o ICT projektech / jejich výstupech jasnou představu, často chápou jenom detaily z celku. Pochopí, že se budou vystavovat faktury v novém designu, ale netuší, jaké dopady bude mít nasazení projektu do procesů a celkového chodu firmy. Následkem toho trvají na detailu a neřeší podstatné principiální okolnosti projektu.
 14.  

 15. Quality management je v ICT projektech velmi často naprosto mizerný. Obvykle jen velmi málo lidí na projektu má představu o tom, co v konkrétním projektu představuje slovo kvalita.
 16.  

 17. Podceněný Risk management. V ICT podle mých zkušeností funguje sledování dílčích rizik, méně pak oddělování skutečných rizik od mýtů a pověr (a parciálních zájmů). Málokdy projektové týmy řeší alternativní scénáře, tedy situaci, co se bude dít, když systémy nebudou pracovat, nebudou dodány včas atp.