3.srpna 2020

 

  Jmenuji se Tomáš Meloun.

   

  V roce 1991 jsem vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

   

  Zkušenosti, profesní charakteristiky

   

  Jako Senior Project Manager mám rozsáhlou zkušenost s IT projekty napříč různými typy aplikací (ERP, výrobní a produkční systémy, CRM, internetové ad hoc aplikace apod.) i obory (obchod, výroba, stavebnictví, zdravotnictví, státní správa, bankovnictví, justice).

   

  Jsem schopen řídit projekty podle všech běžně dostupných metodologií (PRINCE2, PMI, IPMA, ASAP atp.).

  Z projektových metodik preferuji PRINCE2, v rámci jednotlivých projektových misí přijímám takovou metodologii, kterou preferuje, nebo používá zákazník.

   

  Mám schopnost rychlého vhledu do problematiky zákazníka, umím si udržet nadhled a koncepci, mám rozsáhlou zkušenost s vedením týmů (max cca 40 lidí). V komunikaci se zákazníky umím uplatnit svoji zkušenost z vrcholové pozice v liniovém managementu.

   

  Jsem schopen projekty řídit v cizím jazyce (AJ, pasivně RJ a NJ).

   

  Mám osvědčení NBÚ na stupeň utajení Vyhrazené.

   

  Spoluzaložil jsem společnost solit project s.r.o.

   

  Ve spolupráci se společnostmi solit project, Tuesday Business Network a Ernst&Young jsem spoluzaložil soutěž BEST PROJECT MANAGEMENT a byl jsem dvakrát porotcem v této soutěži.

   

  Projektové řízení aktivně vykonávám, o řízení projektů v oblasti  IS/IT přednáším (IIR), školím, trénuji a koučuji project managery.

   

  Aktivně působím také v těchto oblastech:

 1. Přednášková a publikační činnost na téma - Specifika projektů v IS/IT
 2. Iniciace, zahajování a definice projektů (Project development)
 3. Řízení kvality v IS/IT projektech
 4. Procesně orientovaná definice cíle a kvality v IS/IT projektech
 5. Procesní mapování a optimalizace procesů
 6. Řízení programů / portfolio management
 7. Delivery management - řízení sw dodávek v IS/IT projektech
 8. Audit a koučink projektových managerů, případně projektových kanceláří
 9. Školení technik a metod projektového řízení, zavádění projektového řízení do firemní praxe
 10. Krizové řízení a stabilizace projektů
 11. Mediace projektových sporů / konfliktů
 12. Audit / posouzení technické specifikace zadavacích dokumentací ICT projektů a ICT veřejných zakázek
 13. Externí dohled nad projekty
 14.  

  Realizované projekty viz níže v tabulce.

   

  Osobní charakteristiky

   

  Moje profesní i osobní motto: Vyřčený problém, pojmenovaná chyba a schopnost změny sebe sama jsou naše nejcennější příležitosti.

   

  Mojí vnitřní motivací je kreativní práce nasměrovaná k dosahování vytýčeného cíle.

   

  Mojí silnou stránkou je schopnost empatie, rychlého vhledu a dosažení WIN WIN řešení v komunikaci se svým okolím.  Mám schopnost vidět, pojmenovávat a řešit skutečné problémy v projektech.

   

  Pokud řídím projekt, přebírám odpovědnost za cíle projektu a také vyžaduji přebírání odpovědnosti ve mnou řízených týmech.

   

  Profil týmových rolí podle Balbina – Konceptor, Vedoucí, Vykonavatel. MBTI – ½ INFJ, ½ INTJ, diagram stylů interakce – Věcný typ.

   

  Mám rodinu, dva syny, psa a jsem rekreační statkář, jachtař a dřevorubec.

   

  Dlouhodobě se vzdělávám a působím v oblasti emoční inteligence a psychologie.

   

  Projekty z poslední doby zde nejsou uvedeny z důvodu ochrany informací. Na požádání jsem schopen je prezentovat.

   

     Logio

    05.2014 –

   Project manager - projekty nasazení expertních logistickcých systémů - Adler International, Datart, Nestle.

   

     Havel, Holásek & Partners

    08.2013 – 06.2014

   Project manager - projekt výběru a nasazení MS CRM. 

   

    Inova centrum

    01.2014 – 12.2014

   Project coach - aplikace metod logického rámce pro různé projekty, poradenství, consulting.

   

     Edenred CZ
   
    03.2013 – 05.2013
   Project coach - aplikace metod logického rámce pro různé projekty.
     Assecco Solutions
   
    09.2012 – 04.2014
   Analytik - vývoj aplikací pro státní správu.

    Havel, Holásek & Partners

    03.2011 – 08.2015

   Project manager - projekt výběru a nasazení DMS. 

   Project coach - dtto.

    J&T Banka

    03.2010 – 06.2011

   Project manager - projekt výběru a nasazení CRM. 

   Project coach - projekt integrace procesů a informačních systémů po akvizici obchodníka s cennými papíry. 

  Ministerstvo spravedlnosti ČR

  10.2009 – 01.2010

  Project manager - Studie proveditelnosti centrální spisovny justice středočeského kraje a hlavního města Prahy. Projektové řízení a procesní analýza.

  Ministerstvo zemědělství ČR

  02.2009 – 08.2009

  Project manager - Projekt vývoje informačního systému pro řízení veřejných zakázek malého rozsahu v resortu MZe. Definice požadavků na IS a řízení dvou týmů dodavatelů.

  WEBCOM AXPERIENCE

  (dodavatel IS Navisoion a Axapta)

  05.2008 – 01.2009

  Project manager - Projekt implementace MS DYN AX za stranu dodavatele ve společnosti ORCO GROUP. Projekt byl veden v anglickém jazyce. Krizové řízení a koordinace implementace v 9 zemích, 5 subdodavatelů. Tým 20 pracovníků. Zavedení systému a přechod do servisního provozu. Koučink a mentoring svěřených junior project managerů.

  ARAMARK

  (významný poskytovatel gastronomických služeb společného stravování)

  02.2008 – 09.2008

  Project manager - Projekt implementace HR modulu (dodavatel DATACENTRUM), restrukturalizace procesů.

  HL SYSTEM (významný dodavatel elektroinstalačního materiálu)

  08.2008 – 10.2008

  Project manager - Výběr ERP, mapování procesů, řízení a koordinace výběru informačního systému.

  VZP ČR

  10.2007

  Project manager, facilitátor - vedl jsem dvoudenní kreativní workshop pro top vedení VZP s cílem formulovat strategii VZP.

  Partner 4 Office (dodavatel kancelářských potřeba, číslo 3 na trhu ČR).

  10.2007 – 04.2008

  Project manager - Projekt restrukturalizace procesního modelu skupiny P4O, strategická obchodní analýza, strategie.

  Česká pošta

  01.2007 – 10.2007

  Project manager - Projekt „eSIPO“ – internetový kanál produktu SIPO, vytvoření a uvedení na trh. Řízení analytických, vývojových a procesních aktivit. Krizové řízení projektu, produktový management.

  UZPI (Ústav změdělských a potravinářských informací v resortu Ministersta zemědělství ČR)

  02.2007 – 12.2007

  Project manager - Projekt „KONCEPCE Kooperativního Systému Knihoven“ – řízení projektu vytvoření kooperativního knihovního systému v resortu MZe ČR.

  SLOANE PROPERTY TRUST

  (hlavní provozovatel páteřních datových sítí v ČR)

  04.2007 – 09.2007

  Project manager - Projekt „Bilance zakázek“ – Business Project Reingeneering projekt na optimalizaci hlavních hodnototvorných procesů společnosti, aplikace do zavedeného IS.

  BRUECK AM (strojírenský podnik, výrobce komponent do větrných elektráren)

  08.2007 – 04.2008

  Project manager - Projekt „zavedení ERP“, dodavatel LCS International – projektový dohled, quality assurance, audit naimplementovaného IS.

  Solit project, s.r.o.

  10.2006 – 7.2008

  Zakladatel a spoluvlastník společnosti. Založil a rozvíjel jsem společnost solit project, s.r.o. (www.soliproject.cz). Společnost mimo jiné poskytuje služby vedoucích projektů. V čase následující projekty jsem realizoval zakázkově jako project manager pod hlavičkou této společnosti.

  MEDIATEL

  (vydavatel Zlatých stránek)

  01.2006 - 06.2006

  Project manager - Projekt „DATAINTEGRITY“ – vytvoření a vyčištění centrální databáze zákazníků cca 1 mil. datových vět. (rozpočet 2 mil. Kč, projektový tým cca 10 členů)

  MEDIATEL

  (vydavatel Zlatých stránek)

  08.2005 - 10.2006

  Project manager - Projekt „MEDIAPRO“ – zavedení nového produkčního IS – nxDSMP pro výrobu Zlatých stránek (rozpočet 70 mil. Kč, projektový tým cca 15 členů). Projekt v anglickém jazyce.

  MEDIATEL

  (vydavatel Zlatých stránek)

  08.2005 - 04.2006

  Project manager - Projekt „MEDIAX“ – zavedení nového finančního IS – MS Axapta (rozpočet 6 mil. Kč, projektový tým cca 8 členů)

  LCS International (významný dodavatel ERP v ČR, nyní Asseco Solutions)

  01.2004 - 07.2005

  Project manager - Projekt zavedení nového podnikového IS (LCS Noris) v společnosti VCES, a.s. (rozpočet 8 mil. Kč, projektový tým cca 12 členů)

   

  Vedoucí projektové kanceláře (řízený obrat služeb cca 60 mil. Kč,

  6 projektových managerů). Metodické a krizové řízení podřízených projektů.

   

  Multioborová zkušenost – výrobní průmysl, stavebnictví, obchod – rychloobrátkové zboží, finanční služby.

  LCS International (významný dodavatel ERP v ČR, nyní Asseco Solutions)

  02.2004 - 12.2004

  Ředitel divize realizace LCS Noris

  Krizové a metodické řízení projektů implementací LCS Noris napříč partnerskou sítí společnosti LCS International, a.s. (15 firem, desítky projektů)

  LCS International (významný dodavatel ERP v ČR, nyní Asseco Solutions)

  05.1998 - 01.2004

  Vedoucí konzultačního týmu IS LCS Noris – oblast Logistika, Zakázky – konzultant, tým 5-17 členů, roční obrat 50 mil. Kč

   

  Project manager, aplikační konzultant - Projekty zavádění nového podnikového IS (LCS Noris) ve společnostech

  - Omnipol, a.s. (rozpočet 7 mil. Kč, projektový tým cca 5 členů)

  - Stavby silnic a železnic, a.s. (rozpočet 12 mil. Kč, projektový tým cca 10 členů).

   

  Krizové řízení projektů implementací LCS Noris napříč partnerskou sítí společnosti LCS International, a.s.