3.srpna 2020

Co je služba VELMI OSOBNÍ PRŮVODCE ?

na cestě

 

Mám schopnosti, které mohou posloužit ostatním: intuici, vnímavost, empatii k situaci, vnímání souvislostí a synchronicit, schopnost rychle nahlédnout, pojmenovat a formulovat situaci. Dovést Vás k odpovědím.


Věřím, že poznání a schopnost změny sebe sama jsou naše nejcennější příležitosti.

Schopnosti jsem získal na svojí cestě. Nemám v tomto směru žádné formální vzdělání. Všechny "techniky", které používám, mám osobně prožité na vlastní kůži. Pochopení souvislostí je podložené vlastní zkušeností.

Formálně je možné službu pojmenovat jako "poradenství pro oblast osobních a byznys otázek", případně "koučink".
Mimo to jde o službu na hranici koučování, podpory osobního rozvoje, rozšiřování vědomí, osobní péče a duševní hygieny.

Hlavní princip je důvěra a mlčenlivost, cokoliv je v ústraní vyřčeno, zůstane tak. Možnost otevřené zpovědi je důležitý sebeuvědomovací a transformační prvek.

Jsem nezávislý, jsem loajální ke klientovi a jeho situaci.

Držím se pravidla, že kdo má otázky, měl by dostat i odpověď - svým klientům pomáhám s formulací otázek a hledáním odpovědí. K výsledkům se dobíráme společnou prací, klient je vždy aktivním prvkem. Dialog řečí úst i těla, cítěním, spoluprožitím.

Byť nejsem příliš velký "esoterik", při práci s klientem důvěřuji vesmíru a jeho vedení. Do jeho vedení vstupuji ukotvený.

Můj intuitivní styl vede k formulaci otázek, která jsou ve slepé skvrně klienta, a které není schopen sám formulovat. Hledáme přesnou formulaci a pracujeme na získání odpovědí.

Vycházím z toho, CO JE PRÁVĚ TEĎ.

Při práci s klientem zvažuji, jaká hloubka poznání je pro klienta bezpečná a snesitelná.

Mám za sebou i vyhoření a psychospirituální krizi. Kamkoliv se s klientem vydáme, přivedu ho bezpečně zpět.


Jak pracuji:

 • Pracuji s intuicí jak svojí, tak s intuicí klienta, směřuji k tomu, aby klient našel a pochopil svůj intuitivní styl a naučil se ho používat.
 • Používám i techniky na hranici běžného racionálního uvažování, přesto ověřené a funkční.
 • Pracuji s emoční inteligencí klienta - směřujeme společně k poznání jeho typických emočních schémat, poznáváme, jak se emoční schémata klienta promítají do stiuace, směřujeme k hledání způsobů, jak se s nimi vyrovnat.
 • Směřuji k dosažení stavu u klienta, kterému se obvykle říká vhled, tedy nastolení aha-efektu. Aha-efekt umožní hledat odpovědi a řešení situací.
 • V případě požadavku spolupracuji s klientem na zapracování vhledů do běžného života. Jsem průvodcem změnou.
 • Vesmír je pravda. S čím pracuji, to také žiji.

 

Na čem obvykle s klienty pracuji:

 • Rodina
 • Vztahy
 • Osobní život a rozvoj
 • Situace v zaměstnání a podnikání
 • Mezní situace
 • Krize, psychospitiuální krize


Co NENÍ služba VELMI OSOBNÍ PRŮVODCE ?

 • Instantní zázrak. Výsledek se dostaví jen, když klient chce a "odpracuje si to". Někdy rychle, někdy zdlouhavě.
 • Věštění.
 • Léčení - ani psychoanalýza ani psychoterapie. Necítím se být léčitelem, nejsem lékař. Svoje služby nesměruji primárně na "uzdravení" ve fyzickém slova smyslu. Věřím, že existuje určitý řád věcí, ke kterému se lze navrátit. Nevylučuji, že v rámci osobního rozvoje odezní některé projevy psychosomatického rázu. Viděl jsem u svých klientů odeznění alergie, astmatických příznaků, bolestí.
 • Manipulace k mému osobnímu názoru / postoji. Svůj postoj klientovi řeknu, ale upozorním, že je to jen můj osobní názor.
 • Aplikace šablonových řešení. Každý jsme jiný, jiné budou jak otázky, tak i odpovědi.

 

Jak na to ? Prostě mně kontaktujte. Společně najdeme cestu.

+602 585 628

skype: meloun1968

tomas.meloun(zavináč)pmko.cz